skip to Main Content

Viktig information

Tider

Utställare måste anmäla sig för avprickning senast klockan 08:00 till Marknadsgruppens kansli/husvagn vid verkstadsgatan, höger sida efter Tivolit. Ingen nerpackning innan kl 16:00.

Avbokning

Marknadsavgiften återbetalas ej om du avbokar din plats.

Anslutning av el

Om du bokar plats med el måste du ta med egen anslutningskabel om minst 25 meter för att kunna ansluta dig till närmaste elcentral.

Marknadsplatsen yta

Markerad plats inkluderar även ev. ”överhäng” mot gågatan, samt ev. drag och dylikt på vagnen mot ”grannen” bredvid.

Livsmedelsbestämmelser

För mer information ang ”Hantering av Livsmedel” kontakta Miljö & Hälsoskyddskontoret Telefon 0498-269000(vxl Region Gotland).
För ytterligare information se www.gotland.se

Hantering av avfall

Kartonger, plast och övrigt avfall ansvarar varje utställare för. Avfall lämnas på anvisad miljöstation på marknadsområdet. Alternativet är att avfallet medtages. Eventuellt efterarbete för arrangörernas sida faktureras utställaren med 500kr.

Välkommen till Klinte marknad 2022.

Vi välkomnar nya och återkommande knallar och besökare till årets marknad 2022.

OBS! Bokning av marknadsplats görs via e-post till info@klintemarknad.se (Bokning via e-post är kostnadsfri.)
Ange tydligt vem som bokar och vilken plats ni önskar boka.

Back To Top