2017

Välkommen till Klintemarknad 30/9 2017

Marknaden 2016 introducerade vi en ny e-tjänst för Klinte Marknad. Du söker ledig marknadsplats, talar om vilken elanslutning du önskar, vad du säljer, bokar och betalar. När du genomfört din bokning kommer ett e-postmeddelande innehållande orderbekräftelse och en faktura. Fakturan betalar du till vårt bankgiro och så fort vi ser betalningen på vårt konto får du en bekräftelse på det via e-post. Vi hoppas att du ska uppskatta vår nya webbplats och dess möjligheter som står för dörren.

Viktig information

Tider

Utställare måste anmäla sig för avprickning senast klockan 08:00 till Marknadsgruppens kansli på Verkstadsgatan 3 (vid Cedergrens Mekaniska Verkstad). Ingen nerpackning innan kl 16:00.

Avbokning

Marknadsavgiften återbetalas ej om du avbokar din plats.

Anslutning av el

Om du bokar plats med el måste du ta med egen anslutningskabel om minst 25 meter för att kunna ansluta dig till närmaste elcentral.

Marknadsplatsen yta

Markerad plats inkluderar även ev. ”överhäng” mot gågatan, samt ev. drag och dylikt på vagnen mot ”grannen” bredvid.

Livsmedelsbestämmelser

För mer information ang ”Hantering av Livsmedel” kontakta Miljö & Hälsoskyddskontoret Telefon 0498-269000(vxl Region Gotland).
För ytterligare information se www.gotland.se

Hantering av avfall

Kartonger, plast och övrigt avfall ansvarar varje utställare för. Avfall lämnas på anvisad miljöstation på marknadsområdet. Alternativet är att avfallet medtages. Eventuellt efterarbete för arrangörernas sida faktureras utställaren med 500kr.

Nyhet!

Då många av våra kunder är återkommande årligen har vi valt att göra om bokningssystemet där faktura automatiskt går ut årligen.

Du bokar din plats och önskar du inte fortsätta nästa år låter du bara bli att betala fakturan så blir din plats ledig för någon annan att boka.

Logga in

Registrera