skip to Main Content
Årets marknad inställd!

Logga in

Registrera

Viktig information

Tider

Utställare måste anmäla sig för avprickning senast klockan 08:00 till Marknadsgruppens kansli/husvagn vid verkstadsgatan, höger sida efter Tivolit. Ingen nerpackning innan kl 16:00.

Avbokning

Marknadsavgiften återbetalas ej om du avbokar din plats.

Anslutning av el

Om du bokar plats med el måste du ta med egen anslutningskabel om minst 25 meter för att kunna ansluta dig till närmaste elcentral.

Marknadsplatsen yta

Markerad plats inkluderar även ev. ”överhäng” mot gågatan, samt ev. drag och dylikt på vagnen mot ”grannen” bredvid.

Livsmedelsbestämmelser

För mer information ang ”Hantering av Livsmedel” kontakta Miljö & Hälsoskyddskontoret Telefon 0498-269000(vxl Region Gotland).
För ytterligare information se www.gotland.se

Hantering av avfall

Kartonger, plast och övrigt avfall ansvarar varje utställare för. Avfall lämnas på anvisad miljöstation på marknadsområdet. Alternativet är att avfallet medtages. Eventuellt efterarbete för arrangörernas sida faktureras utställaren med 500kr.

Årets marknad inställd på grund av Coronaviruset.

På grund av rådande omständigheter har vi beslutat att ställa in 2021 års marknad. Vi hoppas att vi ses under 2022.

Back To Top