skip to Main Content

Marknadsföreningen

Klinte marknadsförening består av ideella krafter från Klintehamn och som jobbar för att utveckla Klinte marknad samt att bibehålla traditionen in i framtiden.

Det ekonomiska överskott som eventuellt uppstår har beslutats att tillfalla Klintehamn med omnejds barn och ungdomar genom ansökningsförfarande.

 

Finns frågor, ris eller ros välkomnas detta till info@klintemarknad.se

Back To Top